Oficjalną walutą Japonii jest jen. Jen japoński uważany jest za trzecią, najważniejszą walutę świata. Wyprzedza go wyłącznie dolar i euro, co przekłada się na siłę pozycji gospodarczej Japonii, która pod względem PKB jest trzecią gospodarką na świecie, tuż po Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Charakterystyka jena

Jen cechuje się charakterystycznym na rynku skrótem JPY. Nadto popularny w kantorach i na rynku forex jest znak ¥.
Najwyższy nominał monety wynosi 500 jenów. Warto dodać, iż moneta Japonii jest dość charakterystyczna, bowiem nominały 5 i 50 jenów są przedziurawione na środku. Japonia ma w obiego również trzy banknoty. Najniższy o nominale 1000 jenów, kolejno 5000 jenów i najdroższy – 10000 jenów.

Kurs jena

W skali globalnej kurs jena jest nominalnie bardzo niski, co nie wpływa jednak na atrakcyjność tej waluty. Żeby nabyć 1000 jenów należy zapłacić jedynie około 35 zł. Wybierając się do Japonii musimy mieć na względzie, że kraj ten jest drogi, w związku z czym nawet w czasie krótkiego pobytu, obraca się tysiącami, (https://comparic.pl/kurs-jena-notowania-online-comparic/) jak nie dziesiątkami tysięcy jenów. Mimo to dla inwestorów jen jest bezpieczny. Wynika to z faktu, iż rząd Japonii czuwa nad mechanizmami regulującymi wzrost wartości jena, by nie wzrastały one zbyt szybko, dzięki czemu jego notowania są bardzo stabilne. Działania rządu stabilizujące kurs jena wynikają z konieczności wsparcia polityki eksportowej, która jest jedyną możliwością rozwoju dla Japonii, która jest pozbawiona większych złóż surowców naturalnych.

Zdarzenia polityczne a kurs jena

Jak wskazano wcześniej, gospodarka Japonii bardzo silnie nastawiona jest na eksport, który przekracza aż 40% aktywności ekonomicznej tego kraju. Zatem dzięki ingerencji w kurs jena, rząd Japonii ma mozliwość stymulowania wzrostu krajowej gospodarki, z czego chętnie korzysta. Niski kurs jena oznacza, że produkcja wyrobów przeznaczonych na eksport jest dużo tańsza, co wpływa na atrakcyjność ofert przedstawianych zagranicznym importerom. Dzięki takim zabiegom Japonia zyskuje przewagę nad krajami o mocnej walucie. 

Rząd Japonii wpływa najskuteczniej na kurs jena dzięki przekazom medialnym dotyczącym sytuacji związanej z walutą krajową. Zatem by korzystnie obracać japońską walutą, warto śledzić przekazy Japońskiego Ministerstwa Finansów oraz raporty ekonomiczne kraju do których zalicza się decyzje Banku Japonii w zakresie polityki monetarnej, kwartalny Raport Tankan przedstawiający nastroje w japońskich firmach, dane produkcji przemysłowej kraju, zamówień w przemyśle i sprzedaży detalicznej, wskaźniki aktywności przemysłowej i sektora usług i bilanse handlowe i rachunki obrotów bieżących.

Przy współpracy: https://comparic.pl/